EMG gabinet specjalista neurolog Anna Smołka  kropa  44-335 Jastrzębie Zdrój  kropa  ul. Dworcowa 1D  kropa  tel. 518 388 638

BADANIE EMG

Badanie EMG to kilka badań diagnozujących funkcjonowanie nerwów obwodowych i mięśni.
Badanie wykorzystywane jest w diadnostyce: chorób mięśni (miopatii, dystrofii) i nerwów (neuropatii, polineuropatii), miastenii, tężyczki oraz choroby neuronu ruchowego (SLA).

 

Elektromiografia (EMG) - to dodatkowe badanie neurologiczne oceniające wybrane mięśnie.
Do badania służą elektrody igłowe (małe, cienkie, jednorazowe igły) wkłuwane do badanego mięśnia. W chwili wkłucia i podczas badania pacjent może odczuwać niewielki ból i dyskomfort. Po badaniu w miejscu wkłucia może pojawić się niewielki siniak.

 

Elektroneurografia (ENG) - to badanie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, zarówno włókien ruchowych i czuciowych.
Badanie polega na stymulacji elektrycznej nerwu obwodowego i odbioru odpowiedzi elektrodą płytkową. W tym badaniu nie używamy elektrod igłowych. Podczas badania pacjent może odczuwać ból i dyskomfort w badanej okolicy. Niemniej jednak badanie trwa krótko i również u dzieci to badanie jest wykonywane.
Uwaga!! przed badaniem nie trzeba się specjalnie przygotowywać, skóra ma być czysta, odtłuszczona, nie należy się kremować i używać w dniu badania balsamów
Przeciwskazania: rozrusznik i stymulator serca

 

Próba miasteniczna - to próba elektrofizjologiczna polegająca na stymulacji danego nerwu bodźcem elektrycznym, próba ocenia sprawność złącza newowo- mięśniowego.
To badanie wykorzystuje się w diagnostyce miastenii i zespołów miastenicznych.
Uwaga!! przed badaniem nie trzeba się specjalnie przygotowywać, skóra ma być czysta, odtłuszczona, nie należy się kremować i używać w dniu badania balsamów
Przeciwskazania: rozrzusznik i stymulator serca

 

Próba tężyczkowa - to badanie wykorzystywane do diagnostyki napadowych drętwień i skurczów mięśniowych przy podejrzeniu tężyczki

 

Badanie potencjałów wzrokowych (VEP): to ocena drogi wzrokowej, szeroko wykonywane badanie podczas diagostyki stwardnienia rozsianego, zaburzeń widzenia niejasnego pochodzenia.